ผู้มีหน้าที่ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ใครบ้างที่ต้อง จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

1.ผู้ประกอบการธุรกิจที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปีให้ยื่นคำขอจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีรายรับเกิน

2.ผู้ประกอบธุรกิจที่ขายสินค้าหรือให้บริการซึ่งมีแผนงานหรือได้มีการดำเนินการและเตรียมการประกอบกิจการที่ต้องมีการซื้อสินค้าหรือรับบริการอยู่ในข่ายต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น การก่อสร้างโรงงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานหรือการติดตั้งเครื่องจักรให้ยื่นคำขอจดทะเบียนภายในกำหนด 6 เดือน ก่อนวันเริ่มประกอบกิจการ  

3.ผู้ประกอบการอยู่นอกประเทศและได้ขายสินค้าหรือให้บริการในในประเทศโดยมีตัวแทนอยู่ในราชอาณาจักรให้ตัวแทนเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการจดทะเบียน


.......................

สำนักงานบัญชี พีทูพี

☎: 097-236-2994

Line ID: p2pacc

เว็บไซต์ : www.p2paccounting.com

               www.facebook.com/P2Paccounting

               www.p2paccounting.blogspot.com

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

สำนักงานบัญชี พีทูพี

ระบบบัญชี แบบสะดวกใช้