โพสต์

รับจดทะเบียนบริษัท

รูปภาพ
  รับจดทะเบียนบริษัท "รับจดทะเบียนบริษัท" ในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล บริษัท มีพนักงานรับ-ส่งเอกสาร และ เข้าพบลูกค้าทุกครั้ง ก่อนการลงนามในเอกสารการ "จดทะเบียนบริษัท" เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ ชี้แจง หน้าที่ของกิจการธุรกิจ หลัง "จดทะเบียนบริษัท" รวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทุกท่าน พิเศษสุด สำหรับธุรกิจที่เริ่มต้นใหม่ "จดทะเบียนบริษัท" กับเราวันนี้ เรา"ทำบัญชี"และให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษี โดยไม่คิดค่าบริการจากลูกค้า จนกว่า กิจการของลูกค้าจะมีรายได้ (บิลแรก) รับรองและพิสูจน์ได้ เราเข้าใจในธุรกิจที่พึ่งเริ่มต้น ขอมีส่วนร่วม ลดค่าใช้จ่ายของท่าน จนกว่าที่กิจการของท่านจะมีรายได้   " ครอบครัวบัญชี พีทูพี การบัญชี " โทรปรึกษาเรา 097 236 2994 ยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านครับ   .............. สำนักงานบัญชีพีทูพี โทร: 097-236-2994 Line ID: p 2 pacc   www.p 2 paccounting.com www.facebook.com/P 2 Paccounting www.p 2 paccounting.blogspot.com    # รับจดทะเบียนบริษัทนนทบุรี # จดทะเบียนบริษัทนนทบุรี # รับจดทะเบียนบริษัทจังหวัดน

เข้าพบผู้บริหารเตรียมการวางระบบบัญชี

รูปภาพ
  เ ข้าพบและพูดคุยสอบถามเบื้อง สำหรับการเตรียมการ วางระบบบัญชี ทีมงานสำนักงานบัญชี พีทูพี เข้าผู้บริหารกิจการ เพื่อพูดคุยเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรายการค้า ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมการดำเนินงาน ในการ จัดทำผังบัญชี เบื้องต้น ให้คำปรึกษาด้านบัญชีก่อนการดำเนินงานในการ วางระบบ   เพื่อให้บริษัทได้มีระบบงานทางบัญชีภาษีและการทำงานที่สะดวกไม่ซ้ำซ้อนลดปัญหาความยุ่งยากช่วยประหยัดทรัพยากรด้านต่าง ๆช่วยให้ความรับผิดชอบในด้านต่าง ๆของพนักงานเป็นไปอย่างมีระบบระเบียบแบบแผนเกิดความชัดเจนและลดปัญหาความไม่โปร่งใสและป้องกันการเกิดปัญหาทุจริตในการบริการงาน ตรวจสอบได้ง่าย ซึ่งสำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด จะเข้าไปสร้างความเข้าใจลูกค้าก่อน เพื่อดูลักษณะงานที่ต้องการในเชิงลึก ช่วยวิเคราะห์ความต้องการและจัดการทำ Workflow การทำงานให้เห็นภาพมากขึ้นด้วย Accounting system …………………. สำนักงานบัญชี พีทูพี ☎: 097-236-2994 Line ID: p2pacc www.p2paccounting.com www.facebook.com/P2Paccounting www.p2paccounting.blogspot.com #จดทะเบียนบริษัท #รับทำบัญชี #วางระบบบัญชี #สอนทำบัญชี #สอนทำบัญชีด้วยโปรแกรมExpress #โปรแกรมบัญชีExpress #รับวา

โปรแกรม Express

รูปภาพ
จำหน่ายและสอนพร้อมติดตั้ง.โปรแกรม บัญชี.Express .โดยผู้ชำนาญการ.โปรแกรมบัญชี.Express.แบบครบวงจร.ใช้งานง่ายครอบคลุมทั้งระบบ.ช่วยให้งานในฝ่ายบัญชีของท่านมีการจัดการงานบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ. สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน.ตรวจสอบรายการบัญชีซื้อขาย,ลูกหนี้เจ้าหนี้,ค่าใช้จ่าย,งบการเงิน.ท่านสามารถติดต่อสอบถาม.ขอใบเสนอราคา.สั่งซื้อ โปรแกรม.Express. ในราคาที่คุ้มค่า.มีบริการติดตั้งทั่วประเทศ.พร้อมสอนแนะนำการใช้งานโดยนักบัญชีผู้ชำนาญการโปรแกรม.Express .......... บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด โทรศัพท์ :  097 236 2994 ไอดีไลน์ :  p2pacc www.p2paccounting.com www.p2paccounting.business.site www.facebook.com/p2paccounting

ที่ปรึกษาด้านภาษี

รูปภาพ
ที่ปรึกษาด้านภาษี เพื่อการวางแผนภาษี ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด บริการจัดเตรียมข้อมูล และสอบทานข้อมูลก่อนส่งให้กรมสรรพากรตรวจสอบ บริการเข้าพบสรรพากร ให้คำชี้แจงกับสรรพากร กรณีสรรพากรต้องการข้อมูลเพิ่มเติมด้านบัญชีและภาษีอากร .......... สำนักงานบัญชี พีทูพี  ☎: 097-236-2994 Line ID: p2pacc www.p2paccounting.com www.facebook.com/P2Paccounting www.p2paccounting.blogspot.com

รับวางแผนภาษี

รูปภาพ
รับวางแผนภาษี การวางแผนภาษี จะไม่ใช่การเลี่ยงภาษี การวางแผนภาษีจะต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชี และภาษี เนื่องจากต้องมองภาพรวมของทั้งธุรกิจเพื่อวางแผนภาษีให้ถูกต้อง ขอบเขตการให้บริการ 1.ให้คำปรึกษาด้านบัญชี เพื่อจัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 2.ให้คำปรึกษาด้านภาษี เพื่อวางแผนภาษีให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด 3.บริการจัดเตรียมข้อมูล และสอบทานข้อมูลก่อนส่งให้กรมสรรพากรตรวจสอบ 4.บริการเข้าพบและให้คำชี้แจงกับกรมสรรพากร กรณีสรรพากร ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ..... สำนักงานบัญชี พีทูพี  ☎: 097-236-2994 Line ID: p2pacc www.p2paccounting.com www.facebook.com/P2Paccounting www.p2paccounting.blogspot.com ................. #จดทะเบียนบริษัท #จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน #จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า #จดภาษีมูลค่าเพิ่มกรมสรรพากร #รับทำบัญชี #ทำบัญชี #วางระบบบัญชี #วางแผนภาษี #สอนทำบัญชี #สำนักงานบัญชี  #สำนักงานบัญชี #จำหน่ายโปรแกรมexpress #สอนใช้โปรแกรมบัญชีexpress #รับทำบัญชีบ

โปรแกรม express

รูปภาพ
  โปรแกรม express สามารถนำมาวางระบบบัญชี ได้อย่างมีประสิทธิภาพทางธุรกิจ เพื่อให้กิจการสามารถทำงานและจัดการงานด้านการบัญชีของบริษัทได้อย่างมีระบบและไม่ซ้ำซ้อนลดปัญหาความยุ่งยากช่วยประหยัดทรัพยากรด้านต่าง ๆช่วยให้ความรับผิดชอบในด้านต่าง ๆของพนักงานเป็นไปอย่างมีระบบระเบียบแบบแผนเกิดความชัดเจนและลดปัญหาความไม่โปร่งใสและป้องกันการเกิดปัญหาทุจริตในการบริการงาน ตรวจสอบได้ง่าย    จัดการงานและจัดลักษณะงานที่ต้องการในเชิงลึก ช่วยวิเคราะห์ความต้องการและจัดการทำ Workflow การทำงานให้เห็นภาพมากขึ้นด้วย สิ่งที่กล่าวมานั้นคือประโยชน์และประสิทธิภาพอันมากมายของ โปรแกรมบัญชี Express ในการนำมาเป็นตัวช่วยอันอัจฉริยะสำหรับกิจการของท่านได้อย่างคุ้มค่าคุ้มราคา …………………. สำนักงานบัญชี พีทูพี ☎: 097-236-2994 Line ID: p2pacc www.p2paccounting.com www.facebook.com/P2Paccounting www.p2paccounting.blogspot.com

จดทะเบียนบริษัท ถึงที่บ้าน

รูปภาพ
  รับจดทะเบียนบริษัท ให้บริการเซ็นเอกสารต่างๆถึงที่บ้าน บริการจดทะเบียนบริษัท ,ห้างหุ้นส่วนจำกัด,ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี,ขึ้นทะเบียนนายจ้าง,เปลี่ยนชื่อนิติบุคคล,ย้ายที่ตั้งบริษัท,จดทะเบียนเลิกบริษัท   ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร,และปริมณฑล โปรโมชั่นพิเศษสำหรับธุรกิจรายใหม่ SMEs และธุรกิจ Startup จะได้รับฟรี ตรายาง, จองชื่อฟรี, เอกสารจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, เอกสารประกอบธุรกิจ พิเศษลูกค้าจังหวัดนนทบุรี มีบริการพนักงานรับ-ส่งเอกสารฟรี เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าก่อนการจดทะเบียนบริษัท …………………. สำนักงานบัญชี พีทูพี ☎: 097-236-2994 Line ID: p2pacc www.p2paccounting.com www.facebook.com/P2Paccounting www.p2paccounting.blogspot.com  

บริการงานบัญชีแบบครบวงจร

รูปภาพ
สำนักงานบัญชี พีทูพี บริการจัดทำบัญชีแบบครบวงจร รับทำบัญชี วางแผนภาษี จดทะเบียนบริษัท วางระบบบัญชี จัดการงานบัญชีภาษี ทีมงานให้คำปรึกษาฟรี .......... สำนักงานบัญชี พีทูพี ☎:   097-236-2994 Line ID:   p2pacc www.p2paccounting.com www.facebook.com/P2Paccounting www.p2paccounting.blogspot.com

วางแผนภาษี

รูปภาพ
การวางแผนภาษี  . เป็นวิธีการที่จะทำให้บริษัทของคุณประหยัดภาษีได้ดีที่สุด และถูกต้องตามประมวลรัษฎากร โดยการอาศัย สิทธิประโยชน์ทางภาษีและเงื่อนไขการลดหย่อนทางภาษี  ที่ทุกคนทุกบริษัทได้รับและอาจจะไม่ได้นึกถึงหรือไม่รู้ถึงสิทธิประโยชน์ดังกล่าว ....... สำนักงานบัญชี พีทูพี  ☎: 097-236-2994 Line ID: p2pacc www.p2paccounting.com www.facebook.com/P2Paccounting www.p2paccounting.blogspot.com #สำนักงานบัญชี #จดทะเบียนบริษัท #รับทำบัญชี #วางระบบบัญชี #จำหน่ายโปรแกรมบัญชีexpress #สอนโปรแกรมบัญชีexpress #รับวางแผนภาษี

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

รูปภาพ
ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ ธุรกิจ SMEs หากมีรายได้จากการขายสินค้าหรือให้บริการ เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ....... สำนักงานบัญชี พีทูพี ☎:   097-236-2994 Line ID:   p2pacc www.p2paccounting.com www.facebook.com/P2Paccounting www.p2paccounting.blogspot.com #สำนักงานบัญชี #จดทะเบียนบริษัท #รับทำบัญชี #วางระบบบัญชี  #จำหน่ายและสอนใช้โปรแกรมบัญชีexpressr